top of page
photo-2021-05-19-21-48-10.jpg

Mart Veldhuis (1991)

Illustrator

Professioneel struggelaar, miniscule wereldverbeteraar, quasi-intellectueel en rechtshandig. Ik ben een beeldmaker die vanuit zijn eigen interesses, beleving en omgeving te werk gaat, maar ook af en toe de krant leest.

Daarom ben ik als Illustrator in staat om persoonlijke en maatschappelijke aspecten van het leven te vertolken naar beeld. Ik zou mijn werk omschrijven als ritmisch, levendig, verhalend en communicatief. Af en toe heb ik ook een beetje kritiek op dingen. Luchtig, maar wel serieus.

(English)

 

Professional struggler, tiny do-gooder, quasi-intellectual and right-handed. I am an image maker who works from his own interests, experience and environment, but also reads the newspaper every now and then. That is why, as an Illustrator, I am able to translate personal and social aspects of life into images. I would describe my work as rhythmic, lively, narrative and communicative. From time to time I also criticize things a bit. Light, but serious.

bottom of page